Harlingen is eigenlijk de thuishaven van diverse vissersschepen, elk weekend meren hier meer dan 40 schepen af.
Om hen te ontlasten, regelen wij voor hen het proviand voor de week erop ook indien gewenst kunnen zij een beroep doen op een wachtsman deze regelt het lossen van de vis en vult de tanken met water.

Ook de Bonded Stores kan besteld worden bij ons, let wel hier zijn enkele regels aan verbonden:

1. Alleen provianderen bij verlaten territoriale wateren.

Het belastingvrij (douanerechten, accijnzen en omzetbelasting) provianderen is alleen toegestaan indien het vissersschip tijdens het verblijf op zee de territoriale wateren verlaat (lees: de 12 mijlszone). Indien (achteraf) wordt vastgesteld dat er belastingvrij is geproviandeerd zonder dat de territoriale wateren zijn verlaten zullen de voor (weder)uitvoer afgetekende aangiften worden gecorrigeerd. Dit leidt tevens tot navorderen/naheffing van alle belastingen bij de leverancier dan wel kapitein c.q. rederij.

2. Provianderen zonder uitklaringsformaliteiten

Indien de territoriale wateren worden verlaten en van de hierna genoemde goederen per bemanningslid (van 17 jaar of ouder) geen grotere hoeveelheden worden geproviandeerd behoeven bij het vertrek van het schip geen formaliteiten te worden vervuld:
tabaksproducten
200 sigaretten of 100 cigarillos of 50 sigaren of 250 gram rooktabak of een proportioneel assortiment van deze producten;
alcoholhoudende dranken
1 liter gedistilleerde alcoholhoudende drank met een alcoholgehalte van meer dan 22% vol;
of 2 liter gedistilleerde alcoholhoudende drank met een alcoholgehalte van 22% vol of minder, aperitieven op basis van wijn of van alcohol. De genoemde hoeveelheden betreffen een reisduur van 7 dagen of korter.

Indien deze hoeveelheden in acht worden genomen kan het vissersschip zonder douaneformaliteiten te vervullen de haven verlaten.